Varför heter det "Röka som en borstbindare?"

Det finns källor som säger att det på Luntmakargatan i Stockholm för ca 150 år sen fanns ett hantverkarhus, där lärlingar tränades i sina blivande yrken.

Längst ner höll sotarna till, på första våningen snickarna, på andra gelbgjutarna (mässingsgjutare), på tredje kitt...elflickarna (jobbade med att förtenna kopparkärl), på fjärde repslagarna och högst upp, på femte våningen, höll borstbindarna till.

En gång varannan timme hade alla lärlingar tio minuters rast. De flesta skyndade sig ut på gatan för att ta ett bloss, och det gällde att utnyttja minuterna. Eftersom borstbindarna hade längst ner till gatan, var det extra stressigt för dem, och de tvingades röka snabbt och intensivt för att hinna tillbaka efter sin rast. Därifrån ska uttrycket "Att röka som en borstbindare" komma.

Källa: Wikipedia

2018-03-27 18:54